Nowelizacja – nic się nie zmienia. Nie dajmy się zastraszyć!

Jasny Turkusowy Minimalistyczny Zdjęcie Dziecko Wpis na Facebooku
Najnowsza nowelizacja z 1 kwietnia 2021 wywołała duże zamieszanie. Na gov.pl używają takie języka aby ludzie sami narobili zamieszania i się pozamykali, a to staje się dobrą pożywką medialną. Nie dajmy się zastraszać. Na ten moment nic się nie zmienia.
Czas czytania: 2 min

Najnowsza nowelizacja z 1 kwietnia 2021 wywołała duże zamieszanie. Na gov.pl używają takie języka aby ludzie sami narobili zamieszania i się pozamykali, a to staje się dobrą pożywką medialną. Nie dajmy się zastraszać. Na ten moment nic się nie zmienia.

Adwokat Kamil Wasilewski

16.Do dnia 9 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności wdziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa Dziennik Ustaw–2–Poz. 546sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:1)wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2pkt143rozporządzenia Komisji (UE)nr651/2014zdnia 17czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107i108Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.z2020r.poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;2)ich organizowania bez udziału publiczności.”

Paweł Śliwowski – radca prawny

Sport i prawo 1 godz. · W nawiązaniu do licznych pytań, rzeczywiście wczorajsza nowelizacja zmieniła tylko § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia, a bez zmian pozostawiono § 9 ust. 16 pkt 1 tego aktu prawnego. Czy świadomie czy przez omyłkę, tego nie wiadomo. Powyższe oznacza, że § 9 ust. 16 pkt 1 nadal dotyczy wszystkich kadrowiczów, a nie tylko tych ze sportów olimpijskich. Są jednak co najmniej dwa stanowiska w zakresie relacji § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia do jego § 9 ust. 16 pkt 1. W ramach pierwszego, uznaje się, że § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) stanowi lex specialis wobec § 9 ust. 16 pkt 1, a zatem z basenów i siłowni (fitness) mogą korzystać niezależnie od formy zajęć tylko osoby tam wskazane czyli od dziś kadrowicze sportów olimpijskich, a pozostałe obiekty są dostępne dla osób wymienionych w § 9 ust. 16 pkt 1. Z kolei drugie stanowisko jest takie, że skoro w § 9 ust. 16 pkt 1 są wpisane zajęcia/współzawodnictwo/wydarzenia, to należy odczytywać to, że kadrowicze z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) mogą korzystać z siłowni/basenów w dowolnej formie, a pozostali wymienieni w § 9 ust. 16 pkt 1 tylko w ramach zajęć/współzawodnictwa/wydarzeń. Obie koncepcje mają swoje racje, ale wydaje się jednak, że ostatnio wprowadzony do § 9 ust. 16 pkt 1 zapis, że dotyczy on również działalności obiektów sportowych, potwierdza, że zamysłem prawodawcy było jednak pierwsze z ww. stanowisk.

Artur Kozłowski

“Dla naszych Certyfikowanych Klubów Partnerskich, współpracujących z naszą organizacją nic się nie zmieniło!
“Możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych (bez udziału publiczności i w ścisłym reżimie sanitarnym) jedynie dla SPORTU ZAWODOWEGO, zawodników pobierających stydpendium sportowe. Zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej.
Więc informuję/przypominam o tym, że: wszyscy nasi zawodnicy są członkami kadry narodowej naszej organizacji.
A więc zgodnie z treścią rozporządzenia prowadzimy nadal naszą działalność na rzecz Polskiego Sportu, a dokładnie Sportów Sylwetkowych i Siłowych, które nigdy nie były traktowane przez ministerstwo sportu jak sport amatorski, ale jako zawodowy…”


Polecamy także:

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Powiązane posty

Nowy producent EMS w Polsce

Czas czytania: 2 min W Polsce pojawił się nowy producent sprzętu EMS. Easy Motion Skin podbija Polski rynek. Na Polskim rynku mamy już kilku producentów i dystrybutorów różnego rodzaju