Czy PZKFiTS łamie własne przepisy dla zawodniczki? Sprawa w toku!

Czy PZKFiTS łamie przepisy_
Między Wiktorią Nnaka, a KS Harem istnieje umowa, a sama zawodniczka jest również zobowiązana do przestrzegania regulaminu Praw i Obowiązków Zawodnika KS Harem oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZKFiTS. Według informacji oraz dokumentów dostarczonych do nas przez KS Harem jasno wynika, że zawodniczka nie przestrzegała i w dalszym ciągu nie przestrzega wyżej wymienionych regulaminów.
Czas czytania: 7 min

Cała historia zaistniała w mediach za sprawą opublikowania informacji o zmianie trenera przez zawodniczkę bikini fitness Wiktorii Nnaka. Klub Sportowy do którego w dalszym ciągu przynależy Wiktoria wydał w tej sprawie oświadczenie, na które z kolei zawodniczka odpowiedziała w swoim insta stories, oskarżając byłego trenera między innymi o zastraszanie.

Artykuł wraz z oświadczeniem możecie przeczytać tutaj:

https://megaforma.pl/wiktoria-nnaka-zmienila-trenera-partner-ja-zastraszal-byla-wzywana-policja/

Trener Dominik Nadolski tydzień po tych wydarzeniach opublikował własne oświadczenie dotyczące sprawy:

https://megaforma.pl/oswiadczenie-trenera-wiktorii-nnaki-dominika-nadolskiego-zaprzecza-zarzutom/

Od czego to wszystko się zaczęło

 

Między Wiktorią Nnaka, a KS Harem istnieje umowa, a sama zawodniczka jest również zobowiązana do przestrzegania regulaminu Praw i Obowiązków Zawodnika KS Harem oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZKFiTS.  Według informacji oraz dokumentów dostarczonych do nas przez KS Harem jasno wynika, że zawodniczka nie przestrzegała i w dalszym ciągu nie przestrzega wyżej wymienionych regulaminów.

W pierwszej kolejności KS Harem przesłał oświadczenie (14.01.2021 r.) do biura PZKFiTS w sprawie tymczasowego zawieszenia zawodniczki prawach członka klubu.

Następnego dnia (15.01.2021r.) w odpowiedzi na powyższe oświadczenie Sekretarz Generalny PZKFiTS poprosił o akta sprawa w związku z tym, że zawodniczka jest w Kadrze Narodowej (15.01.2021 r.). Wnioskować można, że PZKFiTS chciał określić czy zawodniczka złamała Regulamin Dyscyplinarny PZKFiTS i czy powinna zostać postawiona przed Komisją Dyscyplinarną PZKFiTS.

KS Harem zgodnie z prośbą, przesłał akta sprawy tj. notatki, protokół z zebrania zarządu, wniosek o wymierzenie kary w postępowaniu dyscyplinarnym oraz dodatkowo “Wezwanie do postępowania zgodnie z umową” skierowane od Zarządu KS Harem do zawodniczki.

Zarząd KS Harem trafnie zauważył, że Pani Wiktoria obok łamania umowy zawodniczej i regulaminu Praw i Obowiązków Zawodnika KS Harem dodatkowo łamie Regulamin Dyscyplinarny PZKFiTS. Wtedy KS Harem zdecydował o skierowaniu wniosku o wymierzenie kary w postępowaniu dyscyplinarnym do Komisji Dyscyplinarnej PZKFiTS.

Zadaniem Komisji Dyscyplinarnej PZKFiTS orzekanie w sprawach o wykroczenia dyscyplinarne w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZKFiTS (§3 RD). Wykroczenia dyscyplinarne można odnaleźć w §4 w/w regulaminu. Organem orzekającym w sprawach reprezentantów Polski jest Komisja Dyscyplinarna, powołana przez Zarząd PZKFiTS (§20 RD).

Jaka jest rola w sprawie Pawła Fileborna i Grzegorza Kępy?

W dniu 21.01.2021 r. Dominik Nadolski w rozmowie z Grzegorzem Kępą dowiedział się, że Prezes PZKFiTS dzwonił do Grzegorza Kępy i zabronił mu rozmawiać o sprawie zawodniczki z przedstawicielami KS Harem. Tu rodzi się pytanie, dlaczego i na jakiej podstawie Prezes PZKFiTS Paweł Fileborn wydał taki nakaz?

Następnego dnia (22.01.2021 r.) z uwagi na brak reakcji ze strony biura PZKFiTS na przesłaną dokumentacje, KS Harem skierował pytania odnośnie rozprawy dyscyplinarnej, jednakże nie otrzymał na nie odpowiedzi.

Sprawa zaczęła nabierać niewłaściwego brzemienia, gdy w kolejnym dniu (23.01.2021 r.) do Zarządu KS Harem dotarła informacja, która rzekomo wypłynęła od samej zawodniczki. W doniesieniu zawodniczka otwarcie twierdziła, że zmieni barwy klubowe i dołączy do klubu UKS Ostrowiec Świętokrzyski, a w całym przedsięwzięciu zdeklarowali Jej pomoc Grzegorz Kępa i Prezes PZKFiTS.

Kilka dni po otrzymaniu tych szokujących informacji, Zarząd KS Harem spotkał się z pełnomocnikiem zawodniczki. Do spotkania doszło w kancelarii pełnomocnika, gdzie została udostępniona zawarta umowa. Prawnik wynajęty przez zawodniczkę po zapoznaniu się z umową potwierdził jej ważność i zaproponował Zarządowi KS Harem spotkanie mediacyjne z zawodniczką, do którego niestety nie doszło, gdyż zawodniczka odmówiła tego spotkania.

Nie sposób zadać sobie następujących pytań: Dlaczego mimo potwierdzenia ważności przez wynajętego adwokata Wiktoria dalej szła w zaparte? Czyżby myślała, że ma jakieś wyjście awaryjne? Czy może ktoś rzeczywiście obiecał, że pomoże Jej w zmianie barw klubowych?

 

Czy Komisja Dyscyplinarna PZKFiTS wyszła poza swoje kompetencje?

Pierwsze dni lutego przyniosły kolejną serie zdarzeń, które pozostawiły kolejne znaki zapytania dotyczącej sprawy. Pierwszą sytuacją zagadkową jest wiadomość (1.02.2021 r.) od Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej, w której to Przewodniczący wystosował prośbę o przesłanie dokumentacji w tym, co zdziwiło Zarząd KS Harem, deklaracji członkostwa i umowy zawodniczej.

 

Następnego dnia (2.02.2021 r.) do Zarządu KS Harem dotarła kolejna informacja, która ponownie wypłynęła rzekomo od samej zawodniczki, dotycząca pomysłu Prezesa PZKFiTS odnośnie możliwości unieważnienia członkostwa w KS Harem Wiktorii. Cały zabieg miał polegać na tym, że Wiktoria podpisując deklaracje przynależności do klubu była niepełnoletnia.

KS Harem chcąc potwierdzić informację, przy okazji przesłania uzupełnionych akty sprawy (3.02.2021 r.), wystosował prośbę do Przewodniczącego o podanie podstawy prawnej żądania wydania umowy oraz deklaracji. Niestety Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej nie odpowiedział na zadane pytania, jedynie po tygodniu (10.02.2021 r.) przesłał informacje o terminie posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej.

Serię zdarzeń czterech ostatnich dni zakończyła ponownie informacja, tym razem z innego źródła, o pomyślę Prezesa PZKFiTS dotycząca deklaracji, która również wypłynęła rzekomo od samej zawodniczki.

 

Zarząd KS Harem oburzony sytuacją oraz zachowaniem Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej wystosował list z prośbą o wyjaśnienie sprawy oraz zaprzeczenie lub potwierdzenie doniesień płynących od zawodniczki.

PZKFiTS potwierdza doniesienia?

Ostatni tydzień lutego (25.02.2021 r.) wtedy biuro PZKFiTS odpowiedziało na pismo.

W pierwszej kolejności zarzucając KS Harem nieodpowiedni “ton i natarczywość”, co nie jest do końca zrozumiałe, w końcu jak piśmie, które jest wyraźną prośbą, można nadawać cechy niewłaściwego tonu czy natarczywości?
Następnie PZKFiTS próbuje usprawiedliwić żądanie Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej, powołując się na wniosek w sprawie ukarania zawodniczki, złożony przez KS Harem, w dalszym ciągu nie podając podstawy prawnej tego żądania. Pytanie które tutaj się nasuwa, to dlaczego PZKFiTS powołuje się na wniosek, w którym nie ma wzmianki o umowie zawodniczej?
Kolejny akapit to prawdziwa wisienka na torcie. Biuro PZKFiTS potwierdziło działanie Prezesa Pawła Fileborna cytat “Pan Paweł Fileborn zwrócił się do Pana Grzegorza Kępy w celu poinformowania go zaistniałej sytuacji między klubem, a zawodniczką”, argumentując to działanie cytat “Pan Grzegorz Kępa wielokrotnie podkreślał, że jest trenerem Pani Wiktorii”. W woli ścisłości, Grzegorz Kępa nie jest w żaden sposób związany z KS Harem, jest za to trenerem i założycielem konkurencyjnego UKS Ostrowiec Świętokrzyski, a rola jaką pełnił w przygotowaniach Wiktorii to doradztwo żywieniowe oraz nauka pozowania. Jak w takim przypadku mamy wszyscy rozumieć argumentację PZKFiTS? Czy Ich zdaniem każdy konsultant żywieniowy, masażysta, fizjoterapeuta itd. jest uprawniony do tego, żeby wiedzieć o sprawie dyscyplinarnej zawodniczki? Czy Prezes PZKFiTS jest uprawniony do tego, żeby takich informacji udzielać komukolwiek, tym bardziej osobą niezwiązanym z klubem, do którego zawodnik przynależy?
Kolejne akapity w mojej opinii wyglądają na próbę zastraszenia Zarządu KS Harem, najpierw poprzez próbę podważenia dowodu jakim jest nagranie rozmowy Dominika Nadolskiego z Grzegorzem Kępą, następnie poprzez cytat “w związku z powyższym Związek podejmie odpowiednie kroki prawne.”.
Zastanawiającym jest fakt, że PZKFiTS nie zaprzeczył, w swojej odpowiedzi, na postawione przez HS Harem pytanie “Czy prawdą jest,  że Pan Paweł Fileborn Prezes PZKFiTS zdeklarował pomoc w zmianie barw klubowych Pani Wiktorii Nnaka..?”.

Czy Komisja Dyscyplinarna PZKFiTS wyszła (ponownie) poza swoje kompetencje?

W dniu 27.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej. Według informacji, które otrzymaliśmy od KS Harem, posiedzenie odbyło się niezgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym, który sam w sobie określa jak powinno ono wygląda tj. w posiedzeniu biorą udział dwie strony i Komisja. Niestety, gdy Zarząd KS Harem dotarł na umówioną godzinę okazało się, że zawodniczka przesłuchiwana była wcześniej.


Całość została nagrana przez przedstawicieli KS Harem, którzy to udostępnili nam stworzony stenogram z rozmowy. Sam w sobie przebieg tego posiedzenia zostawia wiele do życzenia. Wydaje się, że większość pytań kierowanych do przedstawicieli Zarządu KS Harem miało za zadanie podważyć ważność umowy zawodniczej poprzez wytykanie błędów merytorycznych lub próbę wydobycia informacji o okolicznościach jej podpisania. Takie szukanie dziury w całym, podczas, gdy wniosek skierowany przez Zarząd KS Harem dotyczył łamania Regulaminu PZKFiTS, a nie umowy zawodniczej.


Po zakończonym nagrywaniu przez Komisję tj. zakończeniu przesłuchania, rozmowa stała się bardziej luźna. Członkowie Komisji jakby zdali sobie sprawę z sytuacji, że KS Harem nie można niczego zarzucić. Wyraźnie wskazują na to słowa Przewodniczącego “No nie będzie mogła startować” czy słowa jednego z członków Komisji “Nawet jeżeli wy się nie dogadacie, znaczy ona się jakoś z Wami nie dogada to nie wystartuje.”.

 

Czy Komisja Dyscyplinarna PZKFiTS nie zna własnego regulaminu?

Zarząd KS Harem kilka dni (4.03.2021 r.) po posiedzeniu Komisji otrzymał wiadomość e-mail od Przewodniczącego Protokół do autoryzacji. Ku zdziwieniu KS Harem, treść tego protokołu zawierała treści sprzeczne z ich zeznaniami. Dodatkowo protokół zawierał tylko zeznania przedstawicieli Zarządu Klubu.
Tego samego dnia KS Harem wystosował prośbę, o uzupełnienie protokołu o wyjaśnienia złożone przez zawodniczkę oraz o przesłanie zapisanej rozmowy.
Następnego dnia (5.03.2021 r.) Przewodniczący przesłał nagranie, ale bez zeznań zawodniczki, tłumacząc to działanie tajemnicą postępowania.
W odpowiedzi na to, Zarząd KS Harem ponownie wystąpił z prośbą o uzupełnienie protokołu, powołując się na konkretne paragrafy z Regulaminu Dyscyplinarnego:
§32 “Po wyczerpaniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego udziela głosom stronom. Każda ze stron ma prawo do dokonania własnej oceny materiału dowodowego.”
§33 “.. Przebieg postępowania dowodowego oraz oświadczenia stron zamieszcza się w protokole w pełnym ich brzmieniu, a w każdym bądź razie w taki sposób, aby możliwe było odtworzenie przebiegu wydarzeń w sprawie.”
Na postawione podstawy prawne, z własnego Regulaminu Dyscyplinarnego, KS Harem ponownie spotkał się z brakiem odpowiedzi.

Orzeczenie? W jakiej sprawie?

Przewodniczący przesyła (13.03.2021 r.) na adres e-mail klubu Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej.

Komisja stwierdziła, że nie może wydać orzeczenia w sprawie i odracza wydanie tego orzeczenia do czasu otrzymania prawomocnego Wyroku Sądowego w sprawie ważności umowy, jednocześnie zaznaczając, że do tego czasu zawodniczce przysługują pełne prawa zawodnika, pomimo zawieszania w prawach zawodnika w Klubie KS Harem.
Orzeczenie komisji dyscyplinarnej jest dość kontrowersyjne, biorąc pod uwagę fakt, że sprawa dyscyplinarna zawodniczki dotyczyła łamania Regulaminu Dyscyplinarnego PZKFiTS, a nie warunków umowy. Dodatkowo według stenogramu z posiedzenia członkowie Komisji jasno określili swoje stanowisko odnośnie startów zawodniczki. Rodzą się tutaj kolejne pytania. Dlaczego Komisja wydała orzeczenie bez autoryzacji protokołu? Dlaczego Komisja przesłała protokół niepełny? Dlaczego Przewodniczący nie odpowiedział na zadane pytania mimo podania podstaw prawnych? Jednak najważniejszym pytaniem jakie się nasuwa jest to, dlaczego Komisja podczas posiedzenia stwierdza, że zawodniczka startować nie będzie mogła, po czym wydaje orzeczenie, którym wytłuszczonym drukiem zaznacza, że przysługują Jej pełne prawa zawodnika? Czyżby na Komisje ktoś wywarł nacisk?

Ciąg dalszy nastąpi..

 

Zarząd KS Harem w dalszym ciągu próbuje dochodzić swoich praw i wystosował kolejno pisma:

  1. Odpowiedź na Pismo PZKFiTS z dnia 25.02.2021 r. (16.03.2021 r.)
    2. Prośbę do PZKFiTS o wydanie pełnego protokołu, dodatkowo z załączonym stenogramem, stworzonym przez HS Harem, na podstawie nagrania posiedzenia. (17.03.2021 r.)
    3. Odwołanie od Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej z dnia 10.03.2021 r. (23.03.2021 r.)

Odpowiedzi na wyżej wymienione, Zarząd KS Harem obiecał dostarczyć nam jak tylko takowe otrzymają.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Powiązane posty

Nowy producent EMS w Polsce

Czas czytania: 2 min W Polsce pojawił się nowy producent sprzętu EMS. Easy Motion Skin podbija Polski rynek. Na Polskim rynku mamy już kilku producentów i dystrybutorów różnego rodzaju