Czy PZKFiTS łamie własne przepisy dla zawodniczki? Sprawa w toku!

Czas czytania: 7 min Między Wiktorią Nnaka, a KS Harem istnieje umowa, a sama zawodniczka jest również zobowiązana do przestrzegania regulaminu Praw i Obowiązków Zawodnika KS Harem oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZKFiTS. Według informacji oraz dokumentów dostarczonych do nas przez KS Harem jasno wynika, że zawodniczka nie przestrzegała i w dalszym ciągu nie przestrzega wyżej wymienionych regulaminów.